دستورات ربات سه تار
/ = پیش دستور ربات
/play

پخش موزیک

/pl

پخش پلی لیست از یوتیوب

/Search

جستجو در یوتیوب

/Lyrics

جستجو برای متن

/Stop

اتمام پخش آهنگ

/Skip

پخش آهنگ بعدی

/Pause

توقف موزیک

/stats

وضعیت ربات

/prefix

تغییر پیش دستور ربات برای سرور

/lang

تغییر زبان ربات

/Donate

نمایش لینک حمایت

/Bot

نمایش اطللاعات ربات

/Invite

دعوت ربات به سرور

/Report

گزارش مشکل در ربات به ادمین

/Fix

تغییر ریجن سرور به اروپا

/Id

نمایش ایدی شما و سرور